Robert-Havemann-Gesellschaft/Frank Ebert

Elisabeth Kilisesi

Elisabeth Kilisesi, Barışçıl Devrim’in öngününde, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde (DDR) sisteme uyum sağlamayan gençlere, politik olarak farklı düşünenlere, eleştirel sanatçılara ve muhaliflere kapılarını açarak onları koruyan ibadet evlerinden birisiydi. Bunlardan bazıları Ocak 1989’dan bu yana, kendi kendisini yöneten bir kilise cemaati olan „Aşağıdan Kilise“de buluşuyorlardı. Bu grup, DDR çapında örgütlü olan Protestan „Açık Çalışma“ ağının bir parçasıydı. Bu grubun üyeleri, devrimin mitinglerine önemli katılımlar sağlamış ve yeni Yurttaş Hareketleri, partiler ve girişimlerde etkin olmuşlardır. 

7 Mayıs 1989’da muhalifler, kilisenin mekanlarında DDR’deki seçim sahtekarlığını gözler önüne seren faaliyetler örgütlediler. 

1989 sonbaharında yeni kurulan muhalif Yurttaş Hareketleri ve partiler, cemaatin mekanlarını kullandılar. Örneğin 2 Ekim 1989’da burada „Böhlener Platform“ çağrısı tartışıldı. Bunun üzerine bir koordinasyon grubu, „Birleşik Sol“ adlı Yurttaş Hareketi’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. „Birleşik Sol“un hedefi, demokratik, özgür ve sosyalist bir Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ydi. 

DDR’de illegal olan Sosyal Demokrat Parti (SDP) yönetimi, 7 Ekim 1989’daki kuruluşunun ardından, düzenli olarak ön binada toplandı. 3 Aralık 1989’da SDP, Alman ulusunun birliğini savundu ve DDR’de hızlı bir şekilde demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesini talep etti. 

1987’de gerçekleşen Protestan Kilise Günü’nde, „Aşağıdan Kilise“ ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, kilise ve devletten açıklık ve saydamlık talep etti.
Quelle: Archiv Bundesstiftung Aufarbeitung, Fotobestand Klaus Mehner, 87_0628_REl_EvKT_Ende_03
Yıl 1988 ve muhalif „Aşağıdan Kilise“nin hala kendisine ait bir mekanı olmadığından, komşu Sophien Kilisesi’nde bir etkinlik yapacağını duyurdu.
Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft
Elisabeth Kilisesi’nin arazisi üzerinde gençler, Pekin’de İlahi Barışın Kapısı meydanında yapılan katliamı, Haziran 1989’da birkaç gün boyunca davul çalarak protesto ettiler.
Quelle: BStU, Ast. Bln. Abt. XX 4917
Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang