Robert-Havemann-Gesellschaft

DERNEK

Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. Kasım 1990 tarihinde Neues Forum adlı yurttaş hareketi tarafından kuruldu. Bu dernek Sovyet işgal bölgesindeki/Alman Demokratik Cumhuriyeti’ndeki muhalefet ve direnişin tarihini ve deneyimlerini belgelemekte ve insanlara ulaştırmaktadır. Dernek, Alman Demokratik Cumhuriyeti muhalefeti arşivinin taşıyıcı kurumudur ve muhalefetin tarihine dair yayınların yayımcısıdır. Dernek politik eğitim faaliyetini sergiler, etkinlik dizileri ve seminerler aracılığıyla yürütmektedir. 

 

İnternet Sayfası

www.revolution89.de adresli internet sayfası Robert-Havemann-Gesellschaft’ın bir yayınıdır. İnternet sayfası, Berlin Lichtenberg’de açılan „Devrim ve Duvarın Yıkılışı“ adlı açık hava sergisine eşlik etmektedir. İnternet sunumumuz düzenli olarak güncelleniyor ve sayfaya yeni bilgiler ekleniyor.

 

Bağış

Robert-Havemann-Gesellschaft e.V.’nın desteğe ihtiyacı var. Çalışmalarımızı aşağıdaki hesaba yatırabileceğiniz ve vergiden de düşebileceğiniz bağışlarla destekleyebilirsiniz.

Berliner Volksbank
Konto-Nr.: 576 29 55 000
BLZ: 100 900 00

 

Daha fazlası

Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. hakkında ve onun çok çeşitlilik gösteren faaliyetleri konusunda daha fazla bilgi için: www.havemann-gesellschaft.de

 

Alman Demokratik Cumhuriyeti Muhalefetinin Arşivi

Arşivde 1945 yılından itibaren bireyler ve gruplara dair materyaller; örneğin komünizm karşıtı direniş hakkında, sistemi eleştiren kilise üyeleri ve ateistler ve ayrıca insan hakları, barış, kadın ve çevre grupları hakkında materyaller bulunmaktadır. Bu belgeler arasında Alman Demokratik Cumhuriyeti muhalefetinin gizli mektupları, bildirileri ve Samizdat yayınlarının yanı sıra 1989/90 yıllarından kalma yurttaş hareketleri belgeleri ve yeni partilerin belgeleri de bulunmaktadır. Uzunluğu 500 metrelik yürüyüş mesafesini bulan yazıların yanı sıra 80 bin fotoğraf ve 800 afiş bulunmaktadır.  Bunların dışında çok kapsamlı film, bant kaydı, pankart ve çıkartma koleksiyonları da mevcuttur. Dönemin tanıklarının yazdıkları raporlar, Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşanan baskılara dair belgelemeler, okuma kütüphanesi ve basın dokümantasyonu arşivin tamamlayıcı unsurlarıdır. 

 

Belge Toplama Çağrısı 

Fotoğraflarınızı, filmlerinizi, notlarınızı veya başka türden yazılı belgelerinizi (bildiri, çağrı, mektup, dilekçe, duyuru...), pankart, afiş ve ses kayıtlarını ya da eşyaları Alman Demokratik Cumhuriyeti arşivine verin. Toplanan materyaller, komünist diktatörlüğe karşı direnişçi bir tavır ya da eleştirel bir ruh içeren ya da Alman Demokratik Cumhuriyeti’ndeki alternatif yaşam tarzlarını dile getiren materyallerdir. Aynı zamanda devletin uyguladığı baskıyı gözler önüne seren her türlü belge, aranan belgeler arasındadır: Dava dosyaları, mahkeme kararları, dinleme tutanakları, müsadere belgeleri, meslek yasakları, vatandaşlıktan çıkarılma, üniversiteden kayıt silme vb. www.havemann-gesellschaft.de

 

Diğer Projeler

 

Sovyet İşgal Bölgesindeki/Alman Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Gençlik Muhalefeti

Multimedyal internet sayfası, içerdiği binlerce fotoğraf ve sayısız film ve bant kaydıyla genç insanların 1946 ile 1989 yılları arasında Alman Sosyalist Birlik Partisi diktatörlüğüne nasıl karşı gelmiş olduklarını anlaşılır bir şekilde sergilemektedir. Giriş metinleri, zaman çizelgesi, kavram açıklamaları, biyografiler ve ders materyalleri sunuyu tamamlamaktadır. 

www.jugendopposition.de

Devrimin Stelleri

Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin’de devrimin cereyan ettiği 19 mekanda devrim stelleri (dikilitaşları) inşa etti. Bu steller Batı’da ve Doğu’da barışçıl devrimle sıkı sıkıya bağlı mekanlara işaret ederler: Bunlar muhalif grupların buluşma noktaları, devlet güçleriyle karşı karşıya gelinen yerler ve demokrasi tarihinin yazıldığı binalardır. Bu mekanlar aynı zamanda Batı Berlin’in rolünü de hatırlatırlar ve başarıya ulaşan ilk Alman devriminin sevincini anlatırlar. Odaklarında cesaretli ve kararlı faaliyetleriyle Alman Demokratik Cumhuriyeti rejimini sonunda yıkan ve ülkelerini demokratikleştiren o dönemin aktörleri vardır. Devrim stelleri, duvar stelleri ile tamamlanırlar. Duvar stelleri şehrin ortasından geçen sınır hattında gerçekleşen olayları hatırlatır. Haritayı (2MB) buradan indirebilirsiniz.

1989/90 barışçıl devrimini hatırlatma ve bilgilendirme stelleri, Robert-Havemann-Gesellschaft e.V.’nin Federal Almanya’nın Anma Mekanları konsepti kapsamında gerçekleştirilen bir projesidir. Bu projeye Federal Parlamentonun kararıyla Kültür ve Medyadan Sorumlu Federal Hükümet Temsilcisi tarafından ve Deutsche Klassenlotterie Berlin Vakfı tarafından teşvik verildi.

Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang