Matthias Platzeck

geboren 1953 in Potsdam

“Sosyalizmin düşmanları bahçivan makasıyla” geldiler. 20 Şubat 1988’de 20 genç Potsdam Pfingstberg’deki Belvedere harabesine gittiler. Yanlarında faraş, kürek ve bahçe için gerekli başka aletler getirmişler ve Lennésch Parkı’nı pislikten ve çalı çırpıdan arındırmak istiyorlardı. 

Mathias Platzeck, doğduğu ve büyüdüğü şehrin harabeye dönmesine seyirci kalmayan aktif yurttaşlardan biriydi. O dönem 34 yaşında olan bu insanın, Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) Potsdam’nın tarihi bina yapılarına düşüncesizce yaklaşımı, gözüne batıyordu. Havel nehrinin kirletilmesine dikkat çekmek istiyordu. Bu konu devlet nezdinde tabuydu. Zaten devletin çevre politikası da örtbas etme politikasından ibaretti. 

Ancak Platzeck, Karl-Marx-Stadt şehrinde Hava Temizliği Enstitüsü’nde çalışırken ve daha sonra Potsdam’ın temizlik denetimleri sırasında, bizzat DDR’deki çevre kirliliğinin boyutlarına tanık olmuştu. Özel hava ölçüm sistemleriyle şehirdeki aşırı hava kirliliğini gözler önüne sermişti. Ancak, yukarıdan gelen emirle, alarm veren bu değerler kilit altında tutulmuştu. Platzeck’ın hayalleri yıkılmıştı ancak pes etmedi. O, hem çalışma grubu “Pfingstberg”i, hem de çevre koruma ve şehir tasarımı grubu olan “ARGUS”u Kulturbund’a kayıt etti. 

Platzeck ve dava arkadaşları SED devleti tarafından baskıya maruz kalma riski olmadan özgür alanlar kazanmak istiyorlardı. Ancak gizli servis Stasi için onlar yine de devlet düşmanıydı. Platzeck’in 10 Haziran 1989’da birlikte örgütlediği Pfingstberg şenliği, yerel gizli servis Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın hiç de az olmayan sayıdaki elemanını koşuşturtturuyordu. Üç bin insan birlikte eğleniyor, müzik dinliyor ve daha güzel bir dünyanın hayallerini kuruyordu. Bugün “Doğu’nun Woodstock”u olarak değerlendirilen bu olay, SED’nin kalesi Potsdam’da Barışçıl Devrim’in başlangıç vuruşu olarak görülüyor. DDR çapında tüm çevre gruplarının yasaklanan merkezi toplantısı için izin başvurusu yapılınca, Platzeck çatışma yerine iletişim kurmayı tercih etti. Ve bunu başarıyla yaptı. O, parti ve devlet daireleriyle yaptığı maraton görüşmelerde konuşarak gerekli olan izni kopardı. Ekoloji gruplarının gevşek yapısından Kasım 1989’da, DDR’nin çöküşü sırasında, “Yeşil Liga” kuruldu. 

Yurttaş Hakları savunucusu bir gecede politikacı oldu. Platzeck “Yuvarlak Masa” etrafında oturdu, Modrow kabinesinde bakan oldu ve Mart 1990’da Yeşiller Partisi’nden ilk özgür seçimlerde Halk Parlamentosu’na milletvekili seçildi. Ekim 1990’da Brandenburg Eyalet Parlamentosu’na girebildi ve Başbakan Manfred Stolpe onu Çevre Bakanı olarak atadı. Platzeck, Haziran 2002’den bu yana Brandenburg Eyaleti’nin başbakanı. O, uzlaştırıcı ve ahenk eğilimli bir modaratör olarak kalacaktır. 

Eylül 2009 eyalet seçimlerinden sonra, Platzeck’in eski gizli servis Stasi ajanlarının içinde olduğu Sol Parti ile koalisyon kurma kararını, bazı eski yol arkadaşları affetmiyor. Onu, Barışçıl Devrim’in ideallerine ihanet etmekle suçluyorlar. Ancak bu onun popülaritesini azaltmıyor. Tam tersine, Platzeck seçmenleri arasında bugün, hiç olmadığı kadar popüler.

Ariane Mohl

Kontext

Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang