Ulrike Poppe

geboren 1953 in Rostock

Ulrike Poppe’nin politik faaliyetinin merkezinde, toplum ve devlet için en kapsamlı anlamıyla insan hakları yer aldı ve alıyor. O’nun için, bir yandan insan hakları, günlük yaşamın her alanında hayata geçirilmesi gereken bir yazılı hukuk; diğer yandan ise yaşamsal bir boyutu var. Vaclav Havel’in 1978’de yazdığı gibi, insan hakları, gerçeklik içinde yaşama seçeneğini sunuyor. O, “gerçeklik içinde yaşama denemesini” ahlaki ve politik bir buyruk ve aynı zamanda diktatörlüğün yalanlar ağını yırtan bir yaşam tarzı olarak kabul ediyor. Politik buyruk sadece bir hak değildi, o aynı zamanda emredilen komünist diktatörlüğün vesayetinden kurtulmanın kılavuzuydu. 

Ulrike Poppe, ilk ve çok şeyi belirleyen adımını, gelecekte diktatörlüğe öğretmen olarak hizmet etmemek için, Berlin Humboldt Üniversitesi’ndeki sanat eğitmenliği ve tarih bölümündeki üniversite eğitimine 1973 yılında son vermesiyle attı. “Barış için Kadınlar”, “Barış ve İnsan Hakları Girişimi”, “Ayrışımın Pratiğine ve Prensibine Karşı Girişim” ve “Barış Ağı” gruplarında, 1989 ve 1990 yıllarında Barışçıl Devrim’e yön veren düşünsel temelleri attı. Ulrike Poppe, Ekim 1986’daki Macaristan halk ayaklanmasının 30. yıldönümünde, Macar, Slovak, Çekoslav ve Polanyalı yurttaş hakları savunucularıyla birlikte, Doğu Blok’unda ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını ve Avrupa’nın bölünmüşlüğünün barışçıl yollardan aşılmasını savundu. “Barış ve İnsan Hakları Girişimi”, Aralık 1987’de, Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde (DDR) demokrasi ve hukuk devletini inşaa edeceğini kamuoyuna açıkladı. Bu hedefler, Eylül 1989’da kurulan “Demokrasi Şimdi” isimli Yurttaş Hareketi’nin de hedefleri olduğu; sözcüsü Ulrike Poppe’nin, “Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) yönetici rolüne” karşı referandum ve DDR’nin ekonomik varlığının adil dönüşümü için itimadlı işlemci taleplerinden anlaşılıyordu. “Demokrasi Şimdi”, erkenden kurumsallaşmıs toplumsal reform diyaloğunun, “Yuvarlak Masaların”, hayata geçirilmesi için ısrar ediyordu. Ulrike Poppe, Berlin’deki “Merkezi Yuvarlak Masa” toplantılarına “Demokrasi Şimdi” adına katılıyordu. 

Arşivlerin açılmasıyla ortaya çıkan arkadaşlarının ihaneti, gizli servisi Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın ajanlık faaliyetleri ve içten parçalayıp dağıtma yöntemleriyle baş ediş şekli, takdire değer bir örnek oldu. Onun seçtiği yol, -kurbanları, suçlularla diyalog kurmanın zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmadan, suçluları kendileriyle hesaplaşma sürecinden geçmek zorunda bırakmaktı. Bu yol onu, günlük politika dikkate alınarak, düşünülmeden ortaya atılan “barışma” söyleminden korudu. Ulrike Poppe, Aralık 2009’da Brandenburg Eyalet Parlamentosu tarafından oy birliğiyle komünist diktatörlüğün sonuçlarıyla hesaplaşmadan sorumlu eyalet temsilcisi seçildi.

Christian Sachse

Kontext

Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang