[Translate to Türkisch:]
Zurück zur Übersicht

Erika Drees

geboren 1935 in Breslau

Kararlı ama barışçıl. Erika Drees, yolunda böyle yürüdü. Yaşamı boyunca, dünyayı insan onuruna yakışır hale getirmeyi görevi olarak görür ve Hıristyanlık değerlerine karşı kendisini yükümlü hissederdi. Yaptıklarıyla, Stendal şehrinde ve dışında en önemli muhalifler arasında yer aldı. Barış, adalet ve evrenin korunması, -kiliselerin ekümenik toplantısı bu konuları 1988 tarihinden itibaren program haline getirmeden çok önce- onun için önemli konulardı.

Kiel şehri ve Batı Berlin’deki tıp eğitimi boyunca, protestan gençlik cemaatlerinde faaliyet yürüttü ve daha o zaman Dogu Almanlarla, Almanya’nın yeniden birleşmesinin yolları üzerine tartışmalar yürütüyordu. Bu çalışmadan kaynaklı, Batılı bir Alman olarak, 1958’de Halle (Saale) şehrindeki Roter Ochse isimli cezaevinde sekiz ay gizli servis Stasi tutuklusuydu. Her şeye rağmen 1960’da Nörolog olarak Demokratik Alman Cumhuriyeti’ne gitti. Orada eşiyle tanıştı ve 1976’dan itibaren, ailesiyle Stendal şehrinde yaşamaya başladı. Mesleki angajmanının yanı sıra “Barış Grubu”nun ve Çernobil Enerji Santrali felaketinin ardından sivil itaatsizlik ve barışçıl eylemlerle Stendal yakınlarında nükleer santral yapımına karşı eylemler gerçekleştiren “Enerjide Dönüm-Grubu”nun girişimcilerinden oldu. 

1989 baharında yapılan yerel seçim sonuçlarının sahte olduğu ortaya çıkınca ve DDR politikacılarının Çin’deki demokrasi hareketinin acımasızca bastırılmasını savunmaları üzerine, arkadaşlarıyla birlikte Temmuz 1989’dan itibaren barış duaları örgütlemeye başladı. Kısa süre sonra “Yeni Forum”un kuruluş çağrısının ilk imzacıları arasında yer aldı ve memleketinde açıktan imza topladı. Ne gözaltı ne de disiplin cezaları onu faaliyetlerinden vazgeçiremezdi. İlk tutukluluk sürecinde baskılar karşısında korkusunu yenmişti. Bölgede, yola çıkışın sürükleyici gücü haline geldi. Evi, bilgi ve cesaret arayan insanların merkezi olmaya başladı.

Her ne düşünürse küresel düşünürdü. Stendal’da 6 Kasım 1989 tarihinde resmi izin başvrusu yapılan ilk mitingte serbest seçimler, basın ve düşünce özgürlüğü talep etti ve tüm yaşam alanlarında samimiyete çağırdı. Konuşmasının devamında üçüncü dünya ülkelerindeki acıyı ve yokluğu hatırlattı. Konuşmaları, pratiği gibi tutarlı ve cesurdu. Aralık 1989’da gizli servis Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın ilçe teşkilatı işgal ediliğinde, nöbet işini sadece halk polisine bırakmamak için gece binada nöbet tuttu. 

Duvarların yıkılmasına ve gizli servis Stasi’nin fesh edilmesine rağmen, nükleer santraller onun konusu olmaya devam etti. 10 Aralık 1989’da, “Enerjide Dönüm-Grubu”, tel örgülere delik açıp, nükleer santralin yapımına karşı duvar kağıdı üzerindeki 3000 imzayı asmak için yola çıktı. Erika Drees para cezasına mahkum edildi ve bu nedenle Roter Ochse’de tekrar hapis yattı. Diğer davalar bunu takip etti. 

Onu, ne Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde ne de Federal Alman Cumhuriyeti’nde verilen cezalar, doğru bulduğunu yapmaktan alıkoyamadı. Nişan ve törenleri reddetti. 

Edda Ahrberg

Kontext

Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang