SED varlığını kurtarıyor

1989 sonbaharında, Sosyalist Birlik Partisi Yönetimi’nin vurdumduymaz hali ve oylama taktiği çok sayıda parti üyesini hayal kırıklığına uğratıyor ve onları isyan ettiriyor. Parti üyeleri 8 Kasım 1989’da, partinin en yüksek kurulu olan merkez komitesinin binası önünde tüm kamuoyuna, duydukları öfkeyi gösteriyorlar. Partinin peşinden gitmeyi reddediyor ve partinin kongre yapmasını talep ediyorlar. SED’nin geleceğiyle ilgili kararın kongrede verilmesi isteniyor.

Kasım ayı ortalarına kadar, genelde parti tabanının baskısıyla, tüm ilçe sekreterleri ve il sekreterlerinin büyük çoğunluğu görevlerinden istifa ediyor. Dramatik bir şekilde üye kaybediyorlar. 3 Aralık 1989’da tüm parti yönetimi geri çekiliyor. Eski yöneticilerinin bir kısmıyla ilgili görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlamasıyla araştırma komisyonları kuruluyor ve haklarında soruşturma açılıyor.

Aralık ortalarında yapılan olağanüstü parti kongresinde, yeni parti yönetimi seçiliyor ve partinin ismi SED/PDS olarak değiştiriliyor. Az sayıda üye, partinin kendisini feshetmesini talep ediyor. Çoğunluk bunu reddediyor. Parti kendisini feshetseydi, büyük malvarlığını ve özellikle de iktidarı hemen yitirirdi. 

Blog aufrufen
Kontakte aufrufen
zum Seitenanfang